6/10/1983 tarih ve 18185 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’nun 6. 22. ve 26 maddeleri ile 08/08/1995 tarih ve 18836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin” 3. Maddesinde öngörülen hükümler uyarınca; İlimizde 2911 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenecek açık hava toplantılarında, yasal olmayan gösteri yürüyüşlerinin azaltılabilmesi gayesi ile kamu güvenliğini ve düzenini olumsuz yönde etkilemeyecek, bütün imkanları zorlayacak şekilde çok sayıda alternatif yerler, alanlar ve güzergahların tespit edilmesi gerektiğinden, 2911 Sayılı Kanun ve aynı Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği, İlimizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahlarının;
 
1.MİTİNG ALANI                 : ATATÜRK KÜLTÜR PARKI
 
Yürüyüş Toplanma Yeri     :Melen Caddesi Medikal Park Hastanesinden Kale istikameti    yönünde 100 metre ilerisi.
Yürüyüş Güzergahı              :Melen Caddesi Medikal Park Hastanesinden Kale istikameti yönünde 100 metre ilerisi, Kültür 1.Sokak üzerinden miting alanına varış, yaklaşık mesafe (1 km)
Miting Toplanma Alanı    :Selimbey Mah.80 Pafta, 139 Ada, 4 Parselde bulunan Tapu kaydı Van Büyükşehir Belediyesinde bulunan 25840 metre kare alan.
Dağılım Güzergâhı            :Balık Bendi Sokak üzerinden Derviş Demircioğlu Cad, Gülhane Sokak istikametlerine, Terzioğlu Cad, Kültür 1 Sok. üzerinden Melen Cad. istikametlerine.
 
2.MİTİNG ALANI              : MUSTAFA ALTAYLI PARKI KAVŞAĞI
 
Yürüyüş Toplanma Yeri      :Sıhke Caddesi, Semaverli Kavşak yanı,
Yürüyüş Güzergâhı             :Semaverli Kav. yanı, Sıhke Cad. üzeri, yaklaşık mesafe(1 km)
Miting Toplanma Alanı       :Vali Mithat Bey Mahallesi, Sıhke Caddesi, Eski Cezaevi Sokak ile Altaylı Sokağın kesiştiği nokta
Dağılım Güzergâhı           :Sıhke Caddesi üzerinden İki Nisan Sok, Ekinci İki Sok, Trafik Sok, Altaylı Sok, Meşeli Sok, Meşeli İki Sok, Hamzadayı Sok, Mühacir Sok, A.Gazi Sok, E.Cezaevi Sok, Ercişli Emrah Sok istikametlerine.  
 
3.MİTİNG ALANI              : KÜLTÜR KAVŞAĞI
 
Yürüyüş Toplanma Yeri      :Kültür Kavşağı.
Yürüyüş Güzergâhı             :Kültür Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi, Timur Paşa Caddesi,
 Ferhat Sokak, yaklaşık mesafe (1 km)
Miting Toplanma Alanı       :Erek Dağı Caddesi, Hidayet Caddesi, , Ferhat Sokak kesişme yeri.
Dağılım Güzergâhı               :Erek Dağı Caddesi, Hidayet Caddesi, Timur Paşa   
                                                Caddesi ve Hacıbekir Kavşağı istikametlerine,
                                                şeklinde düzenlenmesi,